Sme občianske združenie OZ Elaion.

 V letných mesiacoch prebiehajú modlitby v kaplnke za veľkým kostolom Panny Márie Snežnej (Hlboká cesta)

Kontaktné údaje:
O.Z. Elaion
e-mail: info@elaionhouse.org
IBAN: SK9083300000002401339397