Chcete sa stať súčasťou modlitebného domu a mať podiel na tomto diele? Môžete sa zapojiť týmito spôsobmi.

MODLITEBNÁ

Máte túžbu uctievať Boha, prihovárať sa na rôzne úmysly, alebo len tak míňať čas s Pánom Ježišom? Pozývame vás pridať sa k nám. “Žatva je veľká, ale robotníkov málo.” Chceme, aby v modlitebnom dome neutíchala modlitba a trvala 24 hodín 7 dní v týždni. Budeme radi, keď sa stanete súčasťou modlitebného domu. Môžete sa modliť modlitbu chvál, príhovoru, s Božím Slovom alebo akokoľvek inak, akou formou sa radi modlíte. Je to jednoduché. Stačí, keď sa zapíšete do nášho kalendára.

PRAKTICKÁ

Chcete nám pomôcť s propagáciou (sociálne siete) s účtovníctvom, prevádzkou alebo organizáciou domu modlitby? Ste srdečne vítaní. Zavolajte nám alebo napíšte na elaionhouse@gmail.com.

FINANČNÁ

Na fungovanie modlitebného domu, nestačí len naše nasadenie, čas a talenty. Na to, aby sa ľudia stretli a modlitebne zjednotili, je potrebné mať strechu nad hlavou, priestor na modlitbu, zabezpečiť techniku a mnoho iného. To, kam dávate svoje peniaze, vás robí účastným na danom diele. Ak chcete finančne podporiť modlitebný dom Elaion a mať na ňom podiel, môžete svoj dar poukázať na číslo bankového účtu SK9083300000002401339397. Akákoľvek suma nám pomôže pokryť rôzne druhy výdavkov. „Štedrého darcu miluje Boh!“