Dve percentá – pokyny pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 2 % (1 %) pre právnické osoby v roku 2022

 1. OZ Elaion sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2022. Právnické osoby môžu poukázať 2 % (1 %) z dane aj viacerým prijímateľom okrem OZ Elaion, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.
 2. Vypočítajte si vaše 2 % (1 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2 % (1 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
  POZOR:
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1 % z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 3.
  Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31. 3. 2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane – VYPLNÍ v časti IV riadok 1 a 2.
  V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (1 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.
  Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (1 %), zaškrtnite v časti IV príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma… NIE však poukázaná suma).
  Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:
  IČO: 50646184
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Elaion
  Sídlo: Studenohorská 85, 841 03 Bratislava
 3. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na váš daňový úrad (zvyčajne podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech vami vybraných prijímateľov.

Poznámky
Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2 % z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava.