1. Prvé prikázanie na prvom mieste (Mt 22,37)

Boh je hoden našej lásky a chvály len preto, kým On je. Iba vtedy, keď na prvom mieste stojí láska k Bohu, môže sa láska k blížnemu a k sebe samému dostať na správne miesto a prinášať ovocie. Najvyššou prioritou cirkvi je láska k Bohu.

2. 24/365 ako vyjadrenie najvyššej priority (Zj 4,8)

Nepretržitá modlitba je prorocké vyjadrenie uctievania Boha, ktoré už teraz prebieha v nebi. Všetko, čo má najvyššiu prioritu, sa odohráva bez prestania. „Ako v nebi tak i na zemi“, chceme sa pripojiť k tejto neutíchajúcej chvále pred Baránkovým trónom.

3. Spoločná modlitba (Sk 1,13)

Osobná modlitba je nevyhnutná. Biblickou normou je však takisto spoločná modlitba. V chválach a príhovoroch skupiny zhromaždenej v jednote je osobitná sila. Spoločná modlitba mení postoj srdca, aby sme sa prestali pozerať na seba, svoje potreby, problémy, pohodlie a zamerali sa na Neho.

4. Chvála a radosť (1 Kron 16,4-6)

Všetko bolo stvorené na chválu Boha, dokonca i slnko a mesiac to prehlasujú vo dne a v noci. Modlitebný dom vyjadruje povolanie človeka ku „chvále Jeho nádhery“ (Ef 1,12).

5. Príhovory (Lk 18, 1,7)

Neprestajné prosby o vyliatie Božej moci je prapôvodný princíp biblickej modlitby. Je to mnohonásobne zabudnuté umenie. Naše modlitby priamo ovplyvňujú udalosti vo svete a sú nevyhnutnou súčasťou praktickej služby v cirkvi a misií.

6. Novosť (Iz 56,7)

Modlitebné stretnutia 21. storočia smú vyzerať inak ako v minulosti. Keď sa rodí niečo nové, je to znak života a rastu. Radostné a mladistvé vyjadrenie v modlitbe (vyrastajúce z koreňov a dedičstva predošlých generácií) je dôležitou súčasťou modliacej sa cirkvi.

7. Jednota (Ž 133)

Modlitebný dom nie je spoločenstvo, zbor alebo konkrétna cirkev a ani ich nenahrádza. Spoločná modlitba je miestom, kde môžeme spolu žiť a sláviť to, čo nás spája. Bez toho, aby sa porovnávali existujúce rozdiely. Lebo Boh miluje a požehnáva jednotu.

8. Príprava nevesty

Modlitebný dom je miestom, kde zvlášť žijeme a vyjadrujeme to, že čakáme, bdieme a pripravujeme sa na druhý príchod Pána. (Lk 12, 35) Pred Ježišovým druhým príchodom budú dve hnutia uctievania. Svet bude venovať pozornosť uctievaniu zvodcu (porovnaj Zj 13,4). Ale nevesta, spolu na nebi aj na zemi, bude volať: „Príď!“ (Zj 22,17).