Čo je modlitebný dom?

Dejiny 24 hodinovej modlitby majú počiatok v ustavičnej službe pred Božou tvárou v chráme za čias kráľa Dávida. V monastickej tradícii neskorej antiky vznikajú vo východnej i  západnej cirkvi kláštory ako Akoimeten, Agaunum, prip aj Bangor. Nepretržitá modlitba (laus perennis) sa v  stredoveku rozširuje do celej Európy (známy príklad Cluny). V  roku 592 vyzýva pápež Pavol III. ku 24hodinovej eucharistickej adorácii a  plánuje 24/365 v  Ríme. V  roku 1727 začínajú kňazi modlitebnú reťaz, ktorá trvá vyše 100 rokov.

Kladenie modlitby a príhovoru na prvé miesto nachádzame v prakticky všetkých kontemplatívnych kláštoroch (napr. Karmel). V  20. storočí sa s  príchodom turičných cirkví a  charizmatickej obnovy začína mladé modlitebné hnutie formované hudbou a  chválou. V  90 rokoch vznikajú vplyvné 24/365 modlitebné hnutia v  katolíckom, anglikánskom i  protestantskom svete (priestore), ako napr. Mike Bickle a „IHOP“, Kim Kollins a „Burning Bush (Horiaci ker), Pete Greig „modlitby 24/7“, v Európe Gebetshaus Augsburg. Chceme s  vďakou nadväzovať na minulé i  súčasné generácie, ktoré sa postavili do tejto služby modlitby.

BIBLICKÉ HODNOTY

1. Prvé prikázanie na prvom mieste (Mt 22,37)

Boh je hoden našej lásky a chvály len preto, kým On je. Iba vtedy, keď na prvom mieste stojí láska k Bohu, môže sa láska k blížnemu a k sebe samému dostať na správne miesto a prinášať ovocie. Najvyššou prioritou cirkvi je láska k Bohu.

2. 24/365 ako vyjadrenie najvyššej priority (Zj 4,8)

Nepretržitá modlitba je prorocké vyjadrenie uctievania Boha, ktoré už teraz prebieha v nebi. Všetko, čo má najvyššiu prioritu, sa odohráva bez prestania. „Ako v nebi tak i na zemi“, chceme sa pripojiť k tejto neutíchajúcej chvále pred Baránkovým trónom.

3. Spoločná modlitba (Sk 1,13)

Osobná modlitba je nevyhnutná. Biblickou normou je však takisto spoločná modlitba. V chválach a príhovoroch skupiny zhromaždenej v jednote je osobitná sila. Spoločná modlitba mení postoj srdca, aby sme sa prestali pozerať na seba, svoje potreby, problémy, pohodlie a zamerali sa na Neho.

4. Chvála a radosť (1 Kron 16,4-6)

Všetko bolo stvorené na chválu Boha, dokonca i slnko a mesiac to prehlasujú vo dne a v noci. Modlitebný dom vyjadruje povolanie človeka ku „chvále Jeho nádhery“ (Ef 1,12).

5. Príhovory (Lk 18, 1,7)

Neprestajné prosby o vyliatie Božej moci je prapôvodný princíp biblickej modlitby. Je to mnohonásobne zabudnuté umenie. Naše modlitby priamo ovplyvňujú udalosti vo svete a sú nevyhnutnou súčasťou praktickej služby v cirkvi a misií.

6. Novosť (Iz 56,7)

Modlitebné stretnutia 21.storočia smú vyzerať inak ako v minulosti. Keď sa rodí niečo nové, je to znak života a rastu. Radostné a mladistvé vyjadrenie v modlitbe (vyrastajúce z koreňov a dedičstva predošlých generácií) je dôležitou súčasťou modliacej sa cirkvi.

7. Ekumenickosť (Ž 133)

Modlitebný dom nie je spoločenstvo, zbor alebo konkrétna cirkev a ani ich nenahrádza. Spoločná modlitba je miestom, kde môžeme spolu žiť a sláviť to, čo nás spája. Bez toho, aby sa porovnávali existujúce rozdiely. Lebo Boh miluje a požehnáva jednotu.

8. Príprava nevesty

Modlitebný dom je miestom, kde zvlášť žijeme a vyjadrujeme to, že čakáme, bdieme a pripravujeme sa na druhý príchod Pána. (Lk 12, 35) Pred Ježišovým druhým príchodom budú 2 hnutia uctievania. Svet bude venovať pozornosť uctievaniu zvodcu (porovnaj ZJ 13,4). Ale nevesta, spolu na nebi aj na zemi, bude volať: „Príď!“ (Zj 22,17).