september 2019

PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
  • Chvály
  • Chvály
4
5
6
7
8
9
10
  • Chvály
  • Chvály
11
12
13
14
15
16
17
  • Chvály
  • Chvály
18
19
20
21
22
23
24
  • Chvály
  • Chvály
25
26
27
28
29
30

Vysvetlivky:ň

https://www.24-7prayer.com/signup/ee54b9

CHVÁLY – spoločná spontánna modlitba, v ktorej sa ľudia zameriavajú len na uctievanie Boha, vzdávajú mu vďaku a chválu

PRÍHOVORY – modlitba, kedy sa viacerí ľudia naraz prihovárajú za rôzne úmysly

SOAKING – modlitba s hudobným podmazom, keď ľudia v tichosti meditatívne trávia osobný čas s Bohom, nasávajú Božiu lásku, prítomnosť, a pravdy od Neho

DEVOTIONAL – pokojné, rozijímacie chvály

WWW – z angl. worship with the word, znamená chvály s Božím Slovom. Dopredu sa vyberie nejaký verš zo Svätého Písma v rámci modlitby chvál sa ľudia s týmto veršom modlia a spievajú ho.