Udalosti2019-01-08T15:13:29+00:00

Všetky udalosti

Vysvetlivky:

CHVÁLY – spoločná spontánna modlitba, v ktorej sa ľudia zameriavajú len na uctievanie Boha, vzdávajú mu vďaku a chválu

PRÍHOVORY – modlitba, kedy sa viacerí ľudia naraz prihovárajú za rôzne úmysly

SOAKING – modlitba s hudobným podmazom, keď ľudia v tichosti meditatívne trávia osobný čas s Bohom, nasávajú Božiu lásku, prítomnosť, a pravdy od Neho

DEVOTIONAL – pokojné, rozijímacie chvály

WWW – z angl. worship with the word, znamená chvály s Božím Slovom. Dopredu sa vyberie nejaký verš zo Svätého Písma v rámci modlitby chvál sa ľudia s týmto veršom modlia a spievajú ho.