Chcete sa stať súčasťou modlitebného domu a mať podiel na tomto diele? Môžete sa zapojiť týmito spôsobmi.

MODLITEBNÁ

Ako tím, sme sa zaviazali každý deň modliť za modlitebný dom a žehnať mu. Modlíme sa za ľudí, ktorí do domu prichádzajú, ľudí ktorí tu slúžia, za miesto pre modlitebný dom a napĺňanie vízie, ktorú modlitebný dom nesie. Chceme pozvať aj teba, ak sa ti táto myšlienka páči, je tu priestor aj pre tvoju modlitbu a tvoj úmysel. Budeme radi, keď sa v modlitbe zjednotíme viacerí.

AKTÍVNA

Máš túžbu uctievať Boha, prihovárať sa na rôzne úmysly, alebo len tak míňať čas s Pánom Ježišom? Pozývame ťa pridať sa k nám. “Žatva je veľká, ale robotníkov málo.” Chceme, aby v modlitebnom dome neutíchala modlitba a trvala 24 hodín 7 dní v týždni. Budeme radi, keď sa staneš súčasťou modlitebného domu. Môžeš sa modliť modlitbu chvál, príhovoru, s Božím Slovom alebo akokoľvek inak, akou formou sa rád modlíš. Ozvi sa nám a povedz, kedy a akým spôsobom by si sa chcel zapojiť a určite dostaneš priestor.

FINANČNÁ

Na fungovanie modlitebného domu, nestačí len naše nasadenie, čas a talenty. Na to, aby sa ľudia stretli a modlitebne zjednotili, je potrebné mať strechu nad hlavou, priestor na modlitbu, zabezpečiť techniku a mnoho iného. To, kam dávaš svoje peniaze, ťa robí účastným na danom diele. Ak chceš finančne podporiť modlitebný dom a mať na ňom podiel, môžeš svoj dar poukázať na č.u. SK9083300000002401339397. Akákoľvek suma nám pomôže pokryť rôzne druhy výdavkov. „Štedrého darcu miluje Boh!“