Myšlienka mať v Bratislave modlitebný dom 24/7, v ktorom by prebiehali nepretržité modlitby a uctievanie, žije v ľuďoch tohto mesta už veľmi dlho. Už roky existuje v Bratislave veľa spoločenstiev, ktoré sa spolu modlia. Na začiatku roku 2018 sme sa stretli viacerí ľudia, ktorým leží myšlienka modlitebného domu na srdci a zhodli sme sa, že by sme radi mali spoločný dom modlitby v Bratislave a pozvali do tejto iniciatívy všetkých kresťanov, ktorí sa chcú spolu s nami modliť k Bohu Otcovi skrze Ježiša Krista v Duchu Svätom, bez ohľadu na denomináciu, z ktorej pochádzajú.

Dôvodov prečo mať spoločný dom modlitby je viac. Pretože Boh je toho hoden a Jeho dom sa nazýva domom modlitby. Otec uvoľňuje svoje požehnanie, keď sa Jeho deti milujú a spolupracujú na Jeho diele. Božie slovo nás vyzýva k jednote a spolupráci. Len spolu môžeme stáť ako jedna mocná Božia rodina, ktorá bude rozširovať Božie kráľovstvo už teraz na zemi. Modlitebný dom má byť miestom uzdravovania vzťahov, kde sa budú búrať predsudky medzi nami (ľuďmi i jednotlivými denomináciami) a budeme sa spoznávať skutočne a osobne. Veríme, že to bude miesto, kde bude tiecť Boží olej pomazania a rieka uzdravenia nielen do tohto mesta, ale do celého národa.

 

 

Vízia

  • Pre 1 Kráľa
  • Ako 1 Boží ľud
  • Na 1 mieste
  • Za premenu nášho mesta a krajiny

Chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa, na jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.