Elaion je dom modlitby v Bratislave, v ktorom chceme stáť spolu ako jeden Boží ľud, pre jedného Kráľa, na jednom mieste modlitby a uctievania, ktoré bude nástrojom premeny mesta a krajiny a miestom zjavenej Božej prítomnosti.

Slovo „elaion“ znamená olej

V Biblii sa spája s viacerými významami:

  • Zdroj ohňa v lampách (Mt 25:3-4). Bdenie, čakanie na Pána.
  • Uzdravenie chorých (Mk 6:13, Lk 10:34, Jk 5:14)
  • Pomazanie (Hb 1:9)
  • Vzdanie úcty a vďačnosti (Lk 7:46, Jn 13:3)

Kedy a kde

Stretávame sa na adrese Košická 37 (1. poschodie) v Bratislave každý utorok od 17:30 do 19:30 hod.
Od 19.11.2019 budú stretnutia bývať v časoch, ktoré nájdete v kalendári. Väčšinou vo večerných hodinách (18:00- 21:00 hod.)