Kalendár

Postup prihlásenia:

1. Kliknite na tlačítko „Zapísať sa do kalendára“. Budete presmerovaní na prihlasovací kalendár.

2. Prihláste sa do systému. Ak nemáte ešte prihlasovacie údaje, tak sa zaregistrujte.

3. Vyberte si dátum a čas a kliknite do kalendára.

4. Zobrazia sa vám tri políčka na vyplnenie (meno, email a čas, ako dlho sa chcete modliť). Do políčka meno vyplňte aj o aký typ modlitby sa bude jednať. Typy modlitieb nájdete dole na tejto stránke. Prípadne môžete napísať aj svoj vlastný typ alebo poznámku. Dĺžka správy nie je obmedzená. Pokiaľ chcete byť v miestnosti sami, tak zaškrtnite box „Book for exclusive use?“. Potom sa už nikto další nebude môct prihlásiť na danú hodinu a po ukončení rezervačného procesu sa objaví v danej hodine červený panáčik, ktorý bude druhým hovoriť, že tam chcete byť sami.

5. Kliknite na tlačidlo „book“ a potvrďte, že nie ste robot. V kalendári by sa mala objaviť vaša rezervácia.Týmto potvrdením tiež dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov GDPR.

6. V prípade, že ste urobili nejakú chybu, alebo nemôžete prísť na vami uvedený čas, tak po prihlásení môžete svoju rezerváciu zrušiť.

Typy modlitieb:
CHVÁLY – spoločná spontánna modlitba, v ktorej sa ľudia zameriavajú len na uctievanie Boha, vzdávajú mu vďaku a chválu

PRÍHOVORY – modlitba, počas ktorej sa viacerí ľudia naraz prihovárajú za rôzne oblasti života

SOAKING – modlitba s hudobným doprovodom, počas ktorej ľudia v tichosti meditatívne trávia osobný čas s Bohom

DEVOTIONAL – pokojné, rozijímacie chvály

WWW – z angl. worship with the word, znamená chvály s Božím slovom. Dopredu sa vyberie nejaký verš zo Svätého písma a v rámci modlitby chvál sa ľudia s týmto veršom modlia a spievajú ho.

ADSP – ako Duch Svätý povedie. Modlitba v jazykoch, vlajkovanie, tancovanie, stíšenie, načúvanie, čítanie písma….

….