Kalendár

Ak chcete spravovať do budúcna Vaše rezervácie, tak kliknite na tlačitko nižšie, prihláste sa a potom si vyberte Vašu hodinku.

Pre pekné zobrazenie prihlásených v kalendári použite na mobiloch vodorovnú polohu.

MDE (Modlitebný dom Elaion)

Typy modlitieb:
CHVÁLY – spoločná spontánna modlitba, v ktorej sa ľudia zameriavajú len na uctievanie Boha, vzdávajú mu vďaku a chválu

PRÍHOVORY – modlitba, počas ktorej sa viacerí ľudia naraz prihovárajú za rôzne oblasti života

SOAKING – modlitba s hudobným doprovodom, počas ktorej ľudia v tichosti meditatívne trávia osobný čas s Bohom

DEVOTIONAL – pokojné, rozijímacie chvály

WWW – z angl. worship with the word, znamená chvály s Božím slovom. Dopredu sa vyberie nejaký verš zo Svätého písma a v rámci modlitby chvál sa ľudia s týmto veršom modlia a spievajú ho.

ADSP – ako Duch Svätý povedie. Modlitba v jazykoch, vlajkovanie, tancovanie, stíšenie, načúvanie, čítanie písma….

….