Dve percentá – pokyny pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie v roku 2022

 1. OZ Elaion sa nachádza v Zozname prijímateľov na rok 2022, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,00 €.
 2. Vypočítajte si:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Otcovo srdce pre Slovensko poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 % (3 %) z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania, sú:IČO: 50646184
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Elaion
  Sídlo: Studenohorská 85, 841 03 Bratislava
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie*** doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3. 2022), na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. ***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!! Toto potvrdenie si môžete stiahnuť na konci tohto článku.
 7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech OZ Elaion.

Poznámky
Fyzické osoby poukazujú v roku 2022 2 % z dane, pričom dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane. Čísla účtu OZ Elaion nepotrebujete ani ich nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet OZ Elaion prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3 % aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2021. Ak poukazujete iba 2 % z dane, tak potom podávate iba samotné daňové priznanie.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava.

Tlačivá pre potvrdenie dobrovoľníckych aktivít (2021)

POTVRDENIE-od-vysielajucej-organizacie

POTVRDENIE-od-prijimatela-dobrovolnickej-cinnosti