Sme občianske združenie OZ Elaion.

Momentálne sa modlíme v Chráme Povýšenia svätého Kríža
Ulica 29 augusta 7, 811 08 Bratislava

Kontaktné údaje:
O.Z. Elaion
e-mail: info@elaionhouse.org
IBAN: SK9083300000002401339397