Kontaktné údaje:
Občianske združenie Elaion
Sídlo: Studenohorská 85, 841 03 Bratislava
IČO: 50646184
IBAN: SK9083300000002401339397

e-mail: elaionhouse@gmail.com
tel: 0915 974 276

Miesto modlitieb: