Aj v tomto roku sa môžete rozhodnúť, komu venujete 2 % z vašej dane. Ak sa rozhodnete darovať ich OZ Elaion, pomôžete nám tak v našom poslaní šíriť Ducha evanjelia a nepretržite chváliť Pána. Ďakujeme!

Pokyny na poukázanie 2% (3%):