S nadchádzajúcou zimou, meníme aj naše staré miesto stretávania sa. Od 6.11.2018 sa budeme modliť na novom mieste v YMCE na Karpatskej.
Presne sa tu dostanete takto. Vojdete hlavným vchodom. Po schodoch vyjdete na prvé poschodie, kde zabočíte doľava, do chodby. Po asi 15 metroch uvidíte po ľavej strane miestnosť, kde budú modlitby prebiehať. Tešíme sa keď s nami prídete uctievať Kráľa Kráľov na novom mieste!