Hoci sme začiatkom leta avizovali že sa budeme stretávať na Kalvárii v kaplnke, kvôli rekonštrukcii na Kalvárii sme zmenili miesto stretnutí na Gréckokatolícky katedrálny chrám.

Momentálne sa modlíme v Chráme Povýšenia svätého Kríža.  Ulica 29 augusta 7, 811 08 Bratislava