Po pár rokoch aktívnej služby mladým ľuďom, rozbehnutia a vedenia malých spoločenstiev v našej Komunite Eben Ezer, nás Boh zavolal do ďalšej služby: modliť sa. V  máji 2012 sme začali s modlitbami, ktoré sme nazvali „Míňavými chválami“. Prečo míňavými?

Čas je dnes obrovská hodnota, jedna z najväčších, ktorú máme. Preto sme sa rozhodli pre Boha „míňať“ práve náš čas. V dnešnom svete to funguje tak, že všetko musí byť efektívne, musí sa oplatiť a prinášať zisk. Našou túžbou je míňať pre Neho to najlepšie, čo máme, náš čas, hudbu, talenty, pozornosť, peniaze. Jednoducho všetko, čo máme, a to len tak. Nič za to. Lebo On je Boh a je toho hoden.

Najprv sme sa začali modliť pravidelne 2 hodiny týždenne, postupne sme prešli na 4 hodiny. Dnes, po 4 rokoch od začiatku služby v modlitebnom dome prebiehajú modlitby už niekoľko krát do týždňa a počet ľudí v  tíme stále narastá. Sme vďační, za každú jednu chvíľu, ktorú môžme pre Neho minúť.

 

 

Vízia

1. Boh je toho hoden
2. Príhovorná služba mení naše mesto a krajinu
3. Dom modlitby v centre mesta – miesto modlitby pre každého
4. Jednota kresťanov
5. Príprava nevesty na Pánov druhý príchod