Dve percentá – pokyny pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. Všetky potrebné tlačivá sú uvedené na konci tohto článku.

 1. Do 15. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Elaion srdce pre Slovensko poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  2. 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Prečítajte si Poučenie na vyplnenie Vyhlásenia, ktoré sa nachádza na druhej strane Vyhlásenia.
 5. Údaje o OZ Elaion napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. Údaje, ktoré potrebujete do Vyhlásenia uviesť o OZ Elaion, sú:
  IČO: 50646184
  Právna forma: občianske združenie
  Obchodný názov: Elaion
  Sídlo: Studenohorská 85, 841 03 Bratislava
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2021 na daňový úrad podľa vášho bydliska.***
 7. ***Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 % (3 %) v prospech OZ Elaion.

Poznámky

Fyzické osoby poukazujú v roku 2021 2 % z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3 % z dane.

Do kolónky ROK sa píše 2020. Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Číslo účtu OZ Elaion nepotrebujete ani ho nikde neuvádzate, keďže peniaze na účet OZ prevádzajú daňové úrady, nie vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

IČO prijímateľa sa do kolónok vypisuje sprava.

Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2 % (3 %), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).

Tlačivá na stiahnutie (2021)

vyhlasenie-o-poukazani-dane

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-–-PDF-editovatelne

POTVRDENIE-od-prijimatela-dobrovolnickej-cinnosti_2021

POTVRDENIE-od-vysielajucej-organizacie_2021